De huisregel

Er is één regel, hou je eraan en hou deze website schoon en leuk!

Waarom deze website?

Welkom! Leuk dat je deze website bezoekt. Deze website is begonnen als een hobby-projectje.  Ontwikkeling vind ik een van de belangrijkste dingen in het leven. Er is veel voldoening uit te halen als je merkt dat je, door tijd en energie te investeren, jezelf naar een hoger niveau weet te brengen. Hetzij doordat je een nieuwe vaardigheid leert, nieuwe kennis opdoet of je horizon verbreedt met nieuwe ervaringen of perspectieven. Dat is dan ook het doel van deze website.

Deze website is niet in de eerste plaats bedoeld om informatie beschikbaar te stellen. Het is juist bedoeld om nieuwe perspectieven te bieden. De onderwerpen die je vindt leiden doorgaans tot discussies. Het doel is om iedereen, ongeacht je achtergrond of overtuiging, op een nieuwe manier naar alles te laten kijken, inclusief mezelf.

Denk bijvoorbeeld aan: waarom zijn mensen nu voor of tegen abortus? Is daar een deontologisch of utilitaristisch antwoord op te bedenken? Hoe verloopt de zwarte Pieten-discussie en is dat nu wel goed? Waarom zouden we daar deontologisch naar kijken? Op deze website zul je veel politieke onderwerpen terugvinden, vaak vanuit verschillende filosofische perspectieven benaderd. Maar ik plaats ook regelmatig content over maatschappelijke kwesties, juridische onderwerpen of zelfs theologische dingen.

Wie ben ik?

Ik ben een conservatieve christen en ben lid van een conservatieve, christelijke politieke partij. Mijn mening is dus gekleurd. Maar nogmaals, dit blog is niet bedoeld om jou ergens van te overtuigen, maar om iedereen, inclusief mezelf, tot denken te zetten. Het kan zomaar zijn dat ik mijn eigen achterban een veeg uit de pan geef om iets ter discussie te stellen. Het kan zijn dat jij een briljante reactie plaatst waarmee je mij een nieuw perspectief meegeeft. Dat is het doel van deze website: leren en verbeteren.

Iedereen is vrij om te reageren op publicaties en op elkaar. Ik ga daar niet als een soort moderator op toezien of overal op reageren. Als je informatie hebt waarvan jij denkt dat ik dat in een artikel moet verwerken, geef dat gerust aan in een comment. Ik zal niet overal op kunnen reageren, maar ik doe mijn best om eerlijk te zijn en correcte informatie te geven. Ik garandeer ook niet dat ik alles lees: ik heb tenslotte ook een leven ;). Ik sta wel open voor jouw kritiek.

De huisregel!

Er is één regel: je wordt direct geblocked als je vloekt, scheldt of bedreigt. Op deze website is debat welkom en dat moedig ik aan, maar het is niet bedoeld als slagveld. Je kunt met respect met elkaar omgaan en anders wordt je die omgang ontzegd. Uiteraard kunnen zaken gevoelig liggen en kun je geraakt zijn door een artikel of door wat iemand anders in een comment zegt. Probeer dat niet persoonlijk te nemen en probeer dat dan netjes aan te kaarten. Probeer vooral ook te begrijpen; levensbeschouwelijke empathie te tonen. Wees zelf ook voorzichtig en doordacht over wat je in een comment plaats.

Nu de huisregel bekend is, rest me nog een ding te zeggen: veel plezier op deze website en met de onderlinge gesprekken! 😉